Nagymuzsalyi Pusztatemplom

Erzsébet királynő volt a beregszászi római katolikus templom alapítója. Neki tulajdonítják az egykori kismuzsalyi templom felépítését is, amely a vidék egyik legszebb és leggazdagabb temploma lehetett. Kismuzsalyt 1566-ban a tatárok, 1657-ben a lengyelek rombolták le. Ekkor pusztulhatott el a templom is. A megrettent lakosok egy része a hegyekbe menekült, barlangokban, üregekben rejtőzködött el az ellenség elől. Az egyik ilyen üregben 1831-ben csontvázakat találtak. Az üreg bejáratánál férfi csontváza feküdt, jobbjánál kard hevert. A többiek, főleg nők és gyerekek, fekvő vagy ülő helyzetben fogadták a halált. Egy kőpadon ülő nőtetemet mellette térdeplő férfi mindkét karjával átölelve tartott, a nő karjában egy csecsemő csontváza feküdt. Az üreg bejáratánál félig elolvadt kénkő darabokat találtak a régészek, amiről arra következtettek, hogy a bennszorult embereket kéngázzal fojtották meg. 1657 után sem Kismuzsalyt, sem templomát nem építették újjá. A lakosság Nagy-Muzsalyba költözött.